Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných na webu rakovnickozdravejsi.cz je poskytovatel nabízených služeb, tj. Mgr. Iveta Lišková (dále jen „Správce“), se sídlem Wintrova 274, Rakovník, 26901, IČ 47022400.

2. Způsob získávání osobních údajů

Osobní údaje získává Správce přímo od subjektů údajů, a to v listinné nebo digitální podobě (tj. vyplnění online formuláře na stránkách www.rakovnickozdravejsi.cz)

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

V případě k přihlášení k newsletteru:

  • e-mailová adresa

V případě osob kupujících služby dále:

  • jméno, příjmení
  • telefonní číslo
  • adresa
  • další poskytnuté fakturační údaje
  • datum narození
  • informace o zdravotním stavu

4. Účel a délka zpracování osobních údajů

A) Zasílání obchodních sdělení

Lidem, kteří poskytnou svůj souhlas se zasíláním newsletteru, zasílá Správce několikrát do roka informace o blížících se akcích a také o nových článcích na webových stránkách www.rakovnickozdravejsi.cz

Pro tyto účely je evidována pouze e-mailová adresa.

Údaje jsou schovávány do doby, než je odebrán souhlas se zasíláním novinek.

Žádost o zrušení z odběru se zašle formou e-mailu na adresu: info@rakovnickozdravejsi.cz. 

B) Plnění závazků plynoucích s poskytováním určité služby

Při objednání a koupení služby jsou zpracovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Tyto údaje jsou zpracovány pro vystavení účetních dokladů a pro zasílání organizačních informací zákazníkům. 

Kontaktní údaje (tj. telefonní číslo a e-mailovou adresu) jsou uchovávány po dobu plnění služby. 

Fakturační údaje jsou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona č. 563/1991 a jsou uchovávány dalších 5 let od skončení účetního období, do kterého dané účetní doklady spadají.

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle firmy nebo v provozovnách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů,  zejména  opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k  jejich neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě či organizaci. Výjimkou je zpracování údajů o pohybu návštěvníků na webových stránkách www.rakovnickozdravejsi.cz při využívání služby Google Analytics (více bod č. 7) a firma Lokša PrePress s.r.o.,  jež administruje webové stránky Správce.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

A) Kromě situací, kdy zpracování a uchování osobních údajů vyžaduje zákon, mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • Zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@rakovnickozdravejsi.cz 
  • Zasláním doporučeného dopisu na adresu: Mgr. Iveta Lišková, Wintrova 274, Rakovník 26901

B) Právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to zasláním doporučeného dopisu na adresu: Mgr. Iveta Lišková, Wintrova 274, Rakovník 26901

C) Podat stížnost  u Úřadu pro osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

7. Využívání Google Analytics na stránkách www.rakovnickozdravejsi.cz

Správce používá na svým webových stránkách službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat způsob používání webových stránek.

Google Analytics využívají soubory Cookies. Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverech využívaných společností Google Inc, včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání webu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena. 

Na objednávku správce bude Google Inc. využívat tyto informace s cílem ohodnotit návštěvnost webových stránek pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytování jiných služeb. 

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby).

Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající webovou stránku.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky používání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies. 

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies na webových stránkách – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení návštěvníka webu společnostem Google Analytics s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc je dostupné na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


Komentáře jsou vypnuty.