Poradenství v oblasti výživy

Rakovnicko zdravější


Chcete zlepšit své zdraví a cítit se dobře?

Jsme tady pro všechny, kteří se rozhodnou převzít zodpovědnost za své zdraví. Rozhodnutí něco změnit je totiž tím nejdůležitějším krokem. Neděláme diety, ale měníme životní styl a v tom je obrovský rozdíl. Povedeme Vás postupnými kroky k trvalým změnám, jejichž benefitem bude zlepšení Vaší kondice a zdraví. Pokud odpovíte alespoň na jednu otázku níže, kladně, pak jste tady správně:

  • Chcete zhubnut nebo se jen necítíte dobře ve svém těle?
  • Trápí Vás zdravotní problémy a chcete je řešit nejen léky ale také pomocí stravy?
  • Jste štíhlí, a přesto nevíte, jak správně vyladit Váš jídelníček?
  • Bojíte se civilizačních onemocnění a chcete jim předcházet?
  • Nebo jen chcete znát složení svého těla a získat 9-ti stránkovou analýzu z InBody v tištěné podobě?

Něco málo o obezitě a našem přístupu ke klientům

Výživa Rakovník

Hlavní oblastí našeho snažení je pomoc klientům se špatnými životními návyky, jejichž důsledkem bývá často nadváha nebo obezita a hlavně řada zdravotních problémů. Obezita v 60 % ovlivňuje vznik diabetu 2. typu. Na patogenezi hypertenze a ischemické choroby srdeční se obezita podílí z více než 20 % a na vzniku některých nádorů se podílí z 10 – 30 %. V mnoha těchto případech představuje nadměrná tuková zásoba stěžejní moment vzniku onemocnění či poruchy. Pouhé uvědomění si těchto skutečností (resp. jejich vnitřní přiznání) může být a bývá odrazovým můstkem pro úspěšnou změnu životního stylu, která vůbec nemusí být nepříjemná.

Výživa Rakovník

Na základě našich zkušeností preferujeme především individuální přístup ke klientům, kteří se rozhodli svůj problém řešit. Můžeme tak zohlednit váš zdravotní stav, tělesnou konstituci, pracovní a rodinné okolnosti. Víme, jak je problematické pro ženu s nadváhou navštěvovat fitness centra nebo jiná skupinová cvičení. Víme, jakým rizikem je stravování v rakovnických restauracích (nicméně se snad již začíná blýskat na lepší časy). Známe nástrahy různých druhů potravin, které jsou nám nabízeny v supermarketech. A víme, že každý z nás je jedinečný, a to jak v tom dobrém, tak v tom problematickém.

Nezdravý životní styl může mít stovky příčin a mnoho důsledků. Naším cílem je u každého tyto příčiny odhalit a přehodit výhybku správným směrem. I přes toto správné nastavení není udržování žádoucího stavu vždy jednoduché a je mnoho faktorů, které mohou naší snahu ohrožovat. Je to opět především naše vůle, psychický stav a rodinné a pracovní prostředí, které nám naše cíle mohou hatit a tak trošku bdíme nad tím, aby naši klienti nesklouzli zpět ke zlozvykům, které si celý život budovaly.

A jak to všechno probíhá?

Výživa Rakovník

Na úvodní konzultaci provedeme diagnostiku složení Vašeho těla na analyzátoru InBody a vytiskneme Vám 9-ti stránkovou podrobnou analýzu. Bližší informace o měření najdete v záložce „Diagnostika analyzátorem InBody“. Výsledky měření si společně projdeme a celou analýzu podrobně vysvětlíme.

Diagnostika InBody Rakovník

Pokud se rozhodnete něco změnit a budete mít zájem o další spolupráci, vyplníme s Vámi zdravotní dotazník a společně sestavíme také rodinnou anamnézu. Probereme Vaše stravovací a pohybové návyky, případné další zdravotní problémy a také denní režim. Popovídáme si o Vašich představách a přáních a také o tom, co od naší spolupráce očekáváte a stanovíme si společně cíl. Ve většině případů se jedná o dlouhodobou spolupráci v řádu měsíců. V žádném případě neočekávejte zázraky na počkání. Je třeba se zamyslet nad tím, jak dlouho jste nechtěné kilogramy nabírali nebo jak dlouho Vás trápí zdravotní problémy. Jak již bylo řečeno, nejde nám o „rychlé zhubnutí“ ani dietu ale o změnu komplexní – změnu životního stylu, tedy celkového přístupu ke stravování, pohybu a životu vůbec. Radikální změny bohužel často vedou k tomu, že člověk nastavený režim brzy vzdá. U vstupní konzultace je třeba počítat s větší časovou náročností (90-120 minut).

Na další konzultaci Vám již připravíme osobní výživový plán, který obsahuje recepty, vhodné a nevhodné potraviny zohledňující Váš zdravotní stav a případná onemocnění, konkrétní tipy a doporučení. Při sestavování výživového plánu vycházíme ze zdravotního dotazníku a zdravotního stavu s ohledem na nemoci a užívané léky (vysoký krevní tlak, cholesterol, dna, diabetes, obezita, metabolický syndrom apod.) a také z naměřených hodnot bazálního metabolismu. Vše si společně projdeme a vysvětlíme.
Od této chvíle si začnete zapisovat vše, co sníte a vypijete. Toto je velmi důležité nejen pro nás, protože nám Vaše záznamy pomohou odhalit případné nedostatky ve Vašem stravování, ale i pro Vás, neboť se časem budete učit sestavovat jídelníček sami.

Diagnostika InBody Rakovník

Další konzultace budou zpočátku po 2 týdnech, později po 3 týdnech. Na každé konzultaci provedeme měření na InBody. Při každé následující analýze složení těla je na přehledně zpracovaném výstupu patrné, jak se tělesný stav klienta oproti původnímu měření změnil (např. nárůst svalové hmoty, úbytek vnitřního tuku, změna obvodů těla apod.). Na základě těchto informací a vyhodnocení jídelníčku budeme korigovat stravovací plán, tak abychom se postupně přibližovali našemu cíli. Postupně budeme odbourávat zlozvyky, nahrazovat nevhodné potraviny jejich vhodnějšími alternativami a měnit způsoby vaření a přípravy jídla. Budeme si povídat o potravinách, jejich nutriční hodnotě, složení a kvalitě a o tom, jak si kvalitní potraviny vybírat. Budete dostávat nové recepty a seznamovat s některými pro Vás možná novými potravinami. Seznámíme Vás s různými tématy v oblasti výživy – témata jsou volena vždy individuálně podle znalostí a orientace klienta. Budeme Vás také seznamovat s novými poznatky ze světa výživy a s dostupnými důvěryhodnými zdroji informací na internetu, případně s odkazy na literaturu. A budete také dostávat malé domácí úkoly 🙂

Postupně zařadíme do Vašeho života také pravidelný pohyb, ať už se jedná o pravidelné procházky, cvičení ve fitnes nebo skupinová cvičení. Probereme Vaše možnosti a doporučíme Vám vhodné aktivity opět s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu. Pravidelným pohybem nejen zlepšíte svůj zdravotní stav a dosáhnete redukce váhy rychleji, ale také přijdete na jiné myšlenky a „vyčistíte“ si hlavu.

Po dosažení Vašeho cíle například v podobě snížení váhy Vás čeká to nejtěžší a nejdůležitější zároveň – novou váhu si udržet. S poklesem váhy se většinou zlepšuje i celkový zdravotní stav, a proto ve spolupráci s Vaším lékařem často řešíme například snížení krevního tlaku, krevního cukru, hladinu cholesterolu v krvi a podobně.

Naším cílem je vždy spokojený klient, který se naučí o jídle přemýšlet, dokáže si jídelníček sestavit sám, cítí se dobře ve svém těle a zlepší se jeho celkové zdraví a vitalita. Pouze ty změny, které jsou pro klienta příjemné, jsou zároveň i trvale udržitelné. Velmi nás těší, když toto klient pochopí a zároveň si uvědomí, jak moc své zdraví může ovlivnit právě stravou a tyto změny ve svém chování pak dále přenáší i na své okolí – rodinu, děti nebo přátele.

Komentáře jsou vypnuty.